Darmowa dostawa na terenie Polski
Gwarancja Trusted Shops
Grawerowane Dedykacje
Bezpieczne Systemy Płatności

reklamacje i odstąpienie

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym, względnie w oparciu o przepisy ustawy o prawach konsumenta w przypadku Klienta Konsumenta lub Klienta – osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres reklamacja@rzezbyzbrazu.pl.
6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Jeśli uszkodzenie powstało w wyniku nieprawidłowego dostarczenia produktu i w związku z tym jego uszkodzeń zalecany jest protokół uszkodzeń spisany z kurierem w trakcie doręczenia produktu.
7. Zaleca się wysłanie zdjęcia wady lub uszkodzonej paczki w przypadku uszkodzenia towaru w transporcie.
8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.
10. Po zatwierdzeniu reklamacji Sprzedawca wymienia przedmiot na wolny od wad lub zwraca Kupującemu do pełnej kwoty za uszkodzony towar realizując uprawnienia Kupującego wynikające z przepisów ustawy o prawach konsumenta w przypadku konsumenta lub osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych Kupujących Sprzedawca przy rozpatrywaniu reklamacji nie stosuje przepisów dotyczących odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
11. Za wadę fizyczną polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową wyrażonej brakiem właściwości, które przedmiot powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia bądź brakiem właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego nie uważa się:
• drobnych różnic w szczegółach przedmiotów wykonanych ręcznie
• różnic w naturalnym kolorze i „użyleniu” marmuru, z którego wykonane są podstawy naszych rzeźb
• różnic w kolorze elementów wykonanych z innych kamieni szlachetnych i naturalnych
• występowania naturalnej patyny na przedmiotach z brązu i żeliwa
• różnic w wybarwieniu i dekoracji szkła w przedmiotach w stylu Murano Glass
• różnic w wybarwieniu szkła oraz wyciętych zdobień w wazonach w stylu Cameo Glass
• różnic w wybarwieniu i układzie kloszy lamp w stylu Tiffany i lamp w stylu Murano
• różnic w układzie i kolorystyce ręcznie malowanej i szkliwionej porcelany
• naturalnych zmian powstających z czasem na przedmiotach wykonanych z materiałów naturalnych, wynikających z typowych właściwości danego materiału np. kamień naturalny jak marmur, onyks i inne, metale jak stal i mosiądz w szablach, brąz, żeliwo i drewno w rzeźbach, i inne
• naturalnych zmian powstających z czasem na przedmiotach poddanych długotrwałemu działaniu warunków atmosferycznych, jak meble i akcesoria do ogrodu
• elementów natury estetycznej, które mogą być postrzegane w indywidualny sposób, ale wynikają z charakteru przedmiotu, sposobu jego wytwarzania lub są efektem celowego postarzenia czy patynowania, o czym klient nie posiada wiedzy fachowej.
12. W przypadku Klienta konsumenta oraz Klienta osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Klient w chwili zawarcia umowy jest dodatkowo wyraźnie informowany o jednej z cech danego towaru, o której w punkcie 11, którą to cechę Klient wyraźnie i odrębnie akceptuje.

Jak złożyć reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową?

Aby złożyć reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową należy uzupełnić i wysłać formularz online na naszej stronie internetowej wraz z załączonymi do niego zdjęciami lub wydrukować formularz w PDF, wypełnić go i wraz ze zdjęciami przesłać na nasz adres e-mail: reklamacja@rzezbyzbrazu.pl

Jak złożyć reklamację dotyczącą uszkodzenia przedmiotu podczas dostawy firmą kurierską?

Aby złożyć reklamację dotyczącą uszkodzenia przedmiotu podczas dostawy firmą kurierską należy na nasz adres e-mail: reklamacja@rzezbyzbrazu.pl przesłać protokół uszkodzenia, spisany z kurierem podczas dostawy. 

Do reklamacji dotyczącej uszkodzenia przedmiotu podczas dostawy firmą kurierską należy wykonać i przesłać następujące zdjęcia:

– zdjęcia uszkodzeń produktu w zbliżeniu i w oddaleniu pokazujące cały produkt

– zdjęcie etykiety wysyłkowej znajdującej się na paczce

– zdjęcia wszystkich materiałów pakowych w jakich przedmiot był dostarczony w tym kartonów, wypełnienia wewnętrznego paczki jak folia bąbelkowa, styropianowe i piankowe wydmuszki, papier, inne elementy zabezpieczające

– zdjęcie paczki z zewnątrz i ewentualne uszkodzenia paczki z zewnątrz

W przypadku złożenia przez Klienta na adres e-mail: reklamacja@rzezbyzbrazu.pl reklamacji dotyczącej uszkodzenia przedmiotu podczas dostawy firmą kurierską, Klient nie składa dodatkowej reklamacji firmie kurierskiej. W sytuacji złożenia dodatkowej reklamacji, Klient bezzwłocznie zawiadomi  o tym fakcie Sprzedawcę, który przekaże informację firmie kurierskiej. W przypadku  uzyskania przez Klienta zwielkokrotnionej należności z tytułu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wskutek złożenia dodatkowej reklamacji, zwielokrotniona należność podlega zwrotowi.      

Odstąpienie od Umowy Zakupu Towaru Zawartej na Odległość

Pouczenie o Prawie Odstąpienia od Umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Wojciech Socharczenko PixArt, Miłkowskiego 3/602, 30-349 Kraków, Polska, kontakt@rzezbyzbrazu.pl, telefon: 577002162) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest kwotę nie mniejszą niż 399 zł.

W przypadku nie odebrania przesyłki paletowej koszty dostawy i zwrotu pokrywa klient.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Wojciech Socharczenko PixArt, Miłkowskiego 3/602, Kraków, Polska, kontakt@rzezbyzbrazu.pl

– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

– Data zawarcia umowy()/odbioru()

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Jak zgłosić odstąpienie od umowy zakupu towaru?

Aby zgłosić odstąpienie od umowy zakupu towaru należy uzupełnić i wysłać formularz online na naszej stronie internetowej lub wydrukować formularz w PDF, wypełnić go i przesłać wraz ze zwracanym towarem na nasz adres do zwrotów: ul. Miłkowskiego 3/201, 30-349 Kraków, z dopiskiem „Zwrot zamówienia nr ……”

 

Nadaj paczkę zwrotną kurierem DHL w 3 krokach:

KROK 1. Kliknij na „Nadaj paczkę zwrotną z DHL”. Następnie wybierz rodzaj paczki, podaj numer zamówienia w naszym sklepie oraz Twój numer telefonu.
KROK 2. Podaj dane nadawcy, czyli miejsce odbioru paczki przez kuriera i zatwierdź.
KROK 3. Poczekaj na potwierdzenie zwrotu przez sklep i maila z linkiem do dokończenia zlecenia.


Aktualizuje…
  • Brak produktów w koszyku.