Darmowa dostawa na terenie Polski
Gwarancja Trusted Shops
Grawerowane Dedykacje
Tu kupisz na Raty 0%
Bezpieczne Systemy Płatności

Reklamacje

 

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres kontakt@rzezbyzbrazu.pl.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Jeśli uszkodzenie powstało w wyniku nieprawidłowego dostarczenia produktu i w związku z tym jego uszkodzeń niezbędny jest protokół uszkodzeń spisany z kurierem w trakcie doręczenia produktu.
 7. Zaleca się wysłanie zdjęcia wady lub uszkodzonej paczki w przypadku uszkodzenia towaru w transporcie.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 10. Po zatwierdzeniu reklamacji Sprzedawca wymienia przedmiot na wolny od wad lub zwraca Kupującemu pełną kwotę za uszkodzony towar.
 11. Za wadę fizyczną polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową wyrażonej brakiem właściwości, które przedmiot powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia bądź brakiem właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego nie uważa się:
 • drobnych różnic w szczegółach przedmiotów wykonanych ręcznie
 • różnic w naturalnym kolorze i „użyleniu” marmuru, z którego wykonane są podstawy naszych rzeźb
 • różnic w kolorze elementów wykonanych z innych kamieni szlachetnych i naturalnych
 • występowania naturalnej patyny na przedmiotach z brązu i żeliwa
 • różnic w wybarwieniu i dekoracji szkła w przedmiotach w stylu Murano Glass
 • różnic w wybarwieniu szkła oraz wyciętych zdobień w wazonach w stylu Cameo Glass
 • różnic w wybarwieniu i układzie kloszy lamp w stylu Tiffany i lamp w stylu Murano
 • różnic w układzie i kolorystyce ręcznie malowanej i szkliwionej porcelany
 • naturalnych zmian powstających z czasem na przedmiotach wykonanych z materiałów naturalnych, wynikających z typowych właściwości danego materiału np. kamień naturalny jak marmur, onyks i inne, metale jak stal i mosiądz w szablach, brąz, żeliwo i drewno w rzeźbach, i inne
 • naturalnych zmian powstających z czasem na przedmiotach poddanych długotrwałemu działaniu warunków atmosferycznych, jak meble i akcesoria do ogrodu

Pouczenie o Prawie Odstąpienia od Umowy

Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 14 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Wojciech Socharczenko PixArt, Miłkowskiego 3/602, 30-349 Kraków, Polska, kontakt@rzezbyzbrazu.pl, telefon: 577002162) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 399 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do:

 • Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Wojciech Socharczenko PixArt, Miłkowskiego 3/602, Kraków, Polska, kontakt@rzezbyzbrazu.pl

– Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()

– Data zawarcia umowy()/odbioru()

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aktualizuje…
 • Brak produktów w koszyku.