Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorcą, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres kontakt@rzezbyzbrazu.pl.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Jeśli uszkodzenie powstało w wyniku nieprawidłowego dostarczenia produktu i w związku z tym jego uszkodzeń niezbędny jest protokół uszkodzeń spisany z kurierem w trakcie doręczenia produktu.
 7. Zaleca się wysłanie zdjęcia wady lub uszkodzonej paczki w przypadku uszkodzenia towaru w transporcie.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 9. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 10. Po zatwierdzeniu reklamacji Sprzedawca wymienia przedmiot na wolny od wad lub zwraca Kupującemu pełną kwotę za uszkodzony towar.
 11. Za wadę fizyczną polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową wyrażonej brakiem właściwości, które rzeźba powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia bądź brakiem właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego nie uważa się:
 • drobnych różnic w szczegółach przedmiotów wykonanych ręcznie
 • różnic w naturalnym kolorze i „użyleniu” marmuru, z którego wykonane są podstawy naszych rzeźb
 • różnic w kolorze elementów wykonanych z innych kamieni szlachetnych i naturalnych
 • występowania naturalnej patyny na przedmiotach z brązu i żeliwa
 • różnic w wybarwieniu i dekoracji szkła w przedmiotach w stylu Murano Glass
 • różnic w wybarwieniu szkła oraz wyciętych zdobień w wazonach w stylu Cameo Glass
 • różnic w wybarwieniu i układzie kloszy lamp w stylu Tiffany
 • różnic w układzie i kolorystyce ręcznie malowanej i szkliwionej porcelany
 • naturalnych zmian powstających z czasem na przedmiotach wykonanych z materiałów naturalnych
 • naturalnych zmian powstających z czasem na przedmiotach poddanych długotrwałemu działaniu warunków atmosferycznych
Aktualizuje…
 • Brak produktów w koszyku.